logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng căn cứ địa cách mạng có một vai trò rất quan trọng đối với tiến trình, kết cục khởi nghĩa vũ trang. Nhận rõ điều đó và vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ, không xây dựng được căn cứ địa cách mạng thì không thể xây đựng được lực lượng vũ trang, nhất là quân chủ lực, trước khi giành được chính quyền. Do đó mà khởi nghĩa vũ trang khó có thể giành được thắng lợi.

Trong tác phẩm "Con đường giải phóng", Hồ Chí Minh đã chỉ ra khi "du kích đã khá đông thì phải có căn cứ địa bàn cố định, nghĩa là một vùng khá rộng, khá hiểm, dân chúng ở đây tổ chức vùng vẫy mà quân lính đế quốc khó vào được. Du kích dùng nơi đó làm nơi dàn trận, tiến có thể đánh và phát triển, lui có thể đứng vững và giữ gìn lực lượng".

Đến tháng 5 năm 1944, trong tác phẩm "Cách đánh du kích", Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: "Đội du kích trong lúc hoạt động đánh quân thù cần có một vài nơi đứng chân làm cơ sở. Tại nơi ấy, đội du kích tích trữ lương thực, thuốc đạn, lâu lâu về đó nghỉ ngơi, luyện tập. Nơi ấy phải có địa thế hiểm yếu che chở và quần chúng cảm tình ủng hộ". Đặc biệt, nơi đó chính quyền cách, mạng đã được thành lập. Vì nếu "Chưa thành lập được chính quyền địa phương thì căn cứ địa khó thành lập và không thể củng cố được". Điều đó chứng tỏ Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định sự cần thiết phải xây dựng cản cứ địa mà còn vạch ra những yêu cầu rất cơ bản và rất cụ thể của căn cứ địa cách mạng: nơi có địa thế hiểm yếu, quần chúng nhân dân có giác ngộ cách mạng cao, chính quyền địa phương đã được thành lập và không ngừng được củng cố vững chắc ...

Với tầm nhìn chiến lược về quân sự, ngay khi vừa đặt chân về nước, Hồ Chí Minh đã chọn Cao Bằng nơi có tổ chức đảng từ năm 1930, có điều kiệu liên lạc quốc tế, nối liền với Thái Nguyên và thông được xuống phía nam tiếp xúc với toàn quốc, để làm càn cứ địa đầu tiên cho cách mạng. Từ căn cứ địa Cao Bằng đã nhanh chóng phát triển thành khu giải phóng rộng lớn (Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà). để tiện cho việc chỉ đạo cách mạng trong cả nước, đầu tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên Quang và chọn Tân Trào làm nơi ở và làm việc của Người, của cơ quan Trung ương Đàng và Tổng bộ Việt Minh. Nơi đây đã trở thành thủ đô của khu giải phóng. Việt Bắc trở thành "đất thánh" của cách mạng, chỉ đạo cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.57)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 55

Trong tháng : 55

Tổng truy cập : 55799