logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Giai đoạn 1945 - 1969 là giai đoạn từng bước xây dựng, ngày càng hoàn chỉnh lý luận về chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về hậu phương tiếp tục phát triển lên một trình độ mới tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hình thành một số quan điểm về quốc phòng toàn dân. Là người yêu hoà bình, Hồ Chí Minh tìm tòi cách để tránh chiến tranh. Khi khả năng hoà bình không còn nữa, Người kiên quyết cùng Đảng phát động toàn quốc kháng chiến. Từ kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật xâm lược của nhân dân Trung Quốc mà Người được trực tiếp chứng kiến, Hồ Chí Minh tổng kết và rút ra một số kết luận về phương thức tiến hành chiến tranh, lực lượng tham gia chiến tranh, về nghệ thuật quân sự, về điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà... Những kết luận này được vận dụng vào thực tiễn cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược của nhân dân Việt Nam và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển lý luận của Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng ở các dân tộc nhỏ chống lại kẻ xâm lược lớn.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh thời kỳ này được thể hiện rất rõ trong đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Tư tưởng về chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh tiếp tục được phát triển lên đỉnh cao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Đó là tư tưởng chiến tranh nhân dân trong thời đại mới. Trong kháng chiến chống Mỹ, nghệ thuật quân sự Việt Nam được Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản vận dụng sáng tạo, tài tình, đánh địch bằng mọi vũ khí có trong tay, đánh ở rừng núi, đồng bằng, ở nông thôn, thành thị. Kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt ở cả ba vùng chiến lược giành thắng lợi từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Hồ Chí Minh còn đặc biệt chú trọng giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược bằng cả chính trị, quân sự, văn hoá, ngoại giao...

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969), tư tưởng quân sự của Người đã được Đảng và nhân dân ta tiếp tục thực hiện, "mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng", giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, tư tưởng quân sự của Người vẫn đang tiếp tục soi sáng cho công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.24)

141 nhac
101 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
71 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
108 nhac
127 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
101 nhac
68 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
137 nhac
77 nhac
113 nhac
154 nhac
115 nhac
117 nhac
87 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
107 nhac
116 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
128 nhac
109 nhac
105 nhac
125 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
107 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
61 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
103 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
107 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
146 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
112 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
67 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
89 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
91 nhac
132 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 121

Trong tháng : 2268

Tổng truy cập : 31264