logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, là kết quả của bước phát triển mới và vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào xây dựng một đội quân kiểu mới trong điểu kiện hoàn cảnh Việt Nam.

Theo Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là đặc trưng cơ bản nhất của quân đội cách mạng. Quân đội nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc cao nhất, là nhân tố quyết định sự trưởng thành và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nói chuyện tại buoi chiêu đãi mừng quân đội ta tròn 20 tuổi, Người chỉ rõ: "Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục"1. Người khẳng định: "Được sự giáo dục và lãnh đạo sáng suốt của Đảng sự thương yêu và giúp đỡ tận tình của đồng bào, quân đội nhần dần ta đã đánh đuổi phát xít Nhật, thực dần Pháp

 

Quyền lãnh đạo quần đội ta thuộc về một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền đó luôn được giữ vững và tăng cường. Nói chuyện với quân đội về tình hình nhiệm vụ trước mắt tại Hội nghị cao cấp toàn quân (20-3-1958), Người căn dặn: "Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội,,. Phải biến quyết tầm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn quân ta".

Trong Báo cáo tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II), Người nêu rõ: "Phải tắng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác về mặt quân sự và về mặt chính trị. Vì vậy, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội và phải thực hiện dân chủ trong bộ đội".

Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng trong quân đội. Khi

 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội du kích trực tiếp thành lập chi bộ đảng và lựa chọn bầu ra ban chi uỷ lãnh đạo đội. Trong chỉ chỉ đạo xây dựng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng Quân, Người yêu cầu: "Tổ chức Đội phải lấy chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo"1. Theo Người, không có tổ chức đảng trong quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh thì công tác chính trị của Đảng đối với quân đội sẽ rất hạn chế, sẽ không phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Tư tưởng định hướng đó của Người đã chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng quân đội ta và không ngừng được bô sung hoàn thiện. Đó là nguồn gốc có ý nghĩa quyết địnầ sự lớn mạnh nhanh chóng, bảo đảm cho quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cách mạng. Ngày 22-12-1958, phát biểu tại lễ phong quân hàm cho các cán bộ cao cấp trong quân đội, Người nói: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đd hết lòng của nhân dân... quân đội ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho; đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đôi trung thành với Đảng, với nhân dân; chiến đấu anh dũng; công tác và lao động tích cực..., luôn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.87)

298 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
165 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
269 nhac
175 nhac
247 nhac
270 nhac
232 nhac
238 nhac
192 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
241 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
241 nhac
220 nhac
231 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
245 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
285 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
262 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
169 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 6

Hôm nay : 0

Trong tháng : 2944

Tổng truy cập : 67509