logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Hình thức bạo lực cách mạng được Hồ Chí Minh đề cập ở nhiều bài nói, bài viết. Việc kết hợp các hình thức bạo lực cách mạng được thể hiện rõ nét trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam và là vấn đề có tính nguyên tắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, phải sử dụng nhiều hình thức bạo lực cách mạng vì: Thứ nhất, sự nghiệp cách mạng là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đòi hỏi phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức biện pháp để tạo nên sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi; Thứ hai, kẻ thù dùng nhiều thủ đoạn, hình thức để duy trì ách thống trị và đàn áp các lực lượng cách mạng, vì vậy cách mạng cũng phải dùng nhiều hình thức, biện pháp để đấu tranh chống lại chúng: Thứ ba. bạo lực cách mạng ở Việt Nam không là đấu tranh quân sự hay đấu tranh chính trị mà phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với tranh quân sự, kết hợp giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự với đấu tranh trên các lĩnh kinh tế, văn hoá ngoại giao, v.v.

Hai hình thức cơ bản, chủ yếu của bạo lực cách mạng ở Việt Nam là đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. Phải sử dụng kết hợp cả hai hình thức với hai lực lượng, lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân để đập tan bộ máy của đế quốc và tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong từng loại hình đấu tranh, phải sáng tạo các cách thức đấu tranh cho thích hợp. Việc sử dụng và kết hợp chặt chẽ các hình thức đấu tranh phải phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; phải chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, không để bị bất ngờ, phải khéo léo, khoa học, “nhìn cho sâu, suy cho kỹ”.

Vai trò của mỗi loại hình đấu tranh tuy có khác nhau, song giữa chúng lại có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ cho nhau. Đấu tranh chính trị càng mạnh mẽ, rộng khắp bao nhiêu càng làm cho kẻ địch hoang mang, dao động, làm cho lực lượng địch bị phân tán, càng khoét sâu mâu thuẫn trong bộ máy chính quyền địch, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho ta đẩy mạnh đấu tranh quân sự trên chiến trường; ngược lại, những thắng lợi giành được trên chiến trường càng làm nhụt ý chí kẻ xâm lược, làm suy yếu chúng, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta ở khắp mọi nơi.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng lực lượng chính trị, lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu, còn đấu tranh quân sự được Người quan niệm giữ vai trò quan trọng, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị. Khi đất nước có chiến tranh, Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị gắn liền với xây dựng lực lượng vũ trang, kết hợp đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự, trong đó đấu tranh quân sự là hình thức cơ bản có tác động trực tiếp tiêu hao, tiêu diệt lực lượng quân sự của địch.

Trong đấu tranh quân sự, khi lực lượng vũ trang của ta còn mỏng thì lấy lối đánh du kích để tiêu hao sinh lực địch là chủ yếu, tích cực bảo toàn và phát triển lực lượng ta. Đến khi binh lực của ta đã lớn mạnh thì mở các trận đánh của bộ đội chủ lực là chủ yếu kết hợp với đẩy mạnh đấu tranh du kích, chia cắt quân địch theo phương châm "dĩ đoản chế trường" mà cha ông ta đã từng làm trong lịch sử. Khi thời cơ và điều kiện cách mạng đã chín muồi thì thực hiện kết hợp các hình thức bạo lực cách mạng tổng hợp tiến công địch rộng khắp giành thắng lợi hoàn toàn.

Để sử dụng và kết hợp tốt, các hình thức bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu người cách mạng phải luôn xuất phát từ thực tiễn, phải đánh giá đúng đắn tình hình, nhất là tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch trong phạm vi cả nước cũng như trong phạm vi từng vùng, từng miền. Từ đó, đưa ra các hình thức đấu tranh thích hợp, cần đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện máy móc, thiên lệch xung quanh vấn đề sử dụng hình thức bạo lực cách mạng, khắc phục những tư tưởng "tả khuynh", "hữu khuynh" trong sử dụng các hình thức bạo lực.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.35)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 57

Trong tháng : 57

Tổng truy cập : 55800