logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc và tiếp thu tinh hoa tư tưởng quân sự thế giới mà đỉnh cao là lý luận quân sự Mác - Lênin và từ thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phương châm chiến lược chỉ đạo chiến tranh cách mạng ở nước ta là: đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Đây là một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng, là nền tảng cho đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta, là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt để chỉ đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược. Nội dung cơ bản của phương châm được thể hiện như sau:
Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải đánh lâu dài vì: đất ta hẹp, dân ta ít, nước ta nghèo, ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị toàn diện của toàn dân.
Giặc Pháp là "vỏ quýt dày", ta phải có thời gian để mà "mài móng tay nhọn rồi mới xé toang xác chúng ra”. Lâu dài theo Người không phải là vô hạn độ, là "trường kỳ mai phục", mà phải tích cực chuẩn bị chủ động tiến công địch giành thắng lợi càng sóm, càng tốt; chống bi quan, dao động, thiếu niềm tin. Người nhắc nhờ. Kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ và gian khổ. Mỗi người tin ở sức mạnh của dân tộc, tin ở sức chịu đựng của mình, kiên quyết vượt mọi khó khăn, thì tương lai mới vẻ vang".
Để thực hiện được phương châm chiến lược đánh lâu dài, theo Hồ Chí Minh phải gắn với tư tưởng tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Theo Người, quan điểm dựa vào sức mình là chính đòi hỏi trong chiến tranh cách mạng phải chủ động, phải tự lực, tự cường, chống tư tưởng trông chờ dựa dẫm vào bên ngoài. Người chỉ rõ: "Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em" và "một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". Dựa vào sức mình không có nghĩa là đóng kín quan hệ, mà trên cơ sở sức mình là chính, phải tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè, nhân dân thế giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến tranh.
Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc cũng là một vấn đề rất quan trọng được gắn với trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh trong phương châm chiến lược chỉ đạo chiến tranh của Hồ Chí Minh để nhằm kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đánh giặc vối từng bước xây dựng đất nước vững mạnh, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được và đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Người xác định: "Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi". Thực hiện phương châm này, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, phải vừa diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc đói và diệt giặc dốt, vừa phát triển kinh tế, bồi dưõng sức dân, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quân sự.
Thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược đã chứng minh phương châm chiến lược chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Chúng ta đã phải trường kỳ kháng chiến 30 năm liên tục bằng sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, cùng lúc thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.


(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.69)

141 nhac
101 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
71 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
108 nhac
127 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
101 nhac
68 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
138 nhac
77 nhac
113 nhac
154 nhac
115 nhac
117 nhac
87 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
107 nhac
116 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
128 nhac
109 nhac
105 nhac
125 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
107 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
61 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
103 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
107 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
146 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
112 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
67 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
89 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
92 nhac
132 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 129

Trong tháng : 2276

Tổng truy cập : 31271