logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Khi nói về tính chất của bạo lực, các nhà kinh điển Mác - Lênin cho rằng tính chất bạo lực là chính nghĩa, tiến bộ hay phi nghĩa, phản động là do mục đích chính trị của các bên sử dụng nó. V.I.Lênin coi giai cấp vô sản sử dụng bạo lực, cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng là chính, nghĩa, tiến bộ.

Xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước, con người, tin vào phẩm giá con người, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền thống "trọng nhân nghĩa, yêu hoà bình" của dân tộc, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng nhân loại cần lao, vì một nền hoà bình cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã rất nhuần nhuyễn, sáng tạo khi sử dụng bạo lực cách mạng, thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; coi bạo lực cách mạng chỉ là phương tiện để đạt đến mục tiêu cao cả là độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân, hoà bình cho nhân loại. Thực tiễn đã cho thấy, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc sử dụng các hình thức đấu tranh hoà bình nhằm giành thắng lợi và giảm đến mức thấp nhất những tổn thất sinh mạng con người. Khi cần, Người có thể thực hiện sự nhân nhượng, thoả hiệp có nguyên tắc, tránh cho cách mạng cùng một lúc phải chống chọi với nhiều loại kẻ thù, tranh thủ tối đa thời gian hoà bình để xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng cách mạng. người luôn mong mỏi đất nước ta mau chóng có hoà bình, nhân dân ta sóm có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Là người yêu chuộng hoà bình, Người khẳng định: "nhân dân Việt Nam chúng tôi rất yêu chuộng hoà bình, một nền hoà bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự", luôn tìm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh, cố tránh sử dụng bạo lực, nhất là bạo lực vũ trang; chỉ sử dụng bạo lực cách mạng khi cần thiết để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của dân tộc. Một nhà lãnh đạo Pháp đã kể lại: "Tôi nhớ đến ông Hồ Chí Minh đã sang Pháp năm 1946 để tìm một người đối thoại nhưng không thấy, ông muốn đàm phán để tránh chiến tranh".

Khi cơ hội hoà bình không còn, hoà hoãn, nhân nhượng đã đến giới hạn cuối cùng, buộc chúng ta phải tiến hành kháng chiến, Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với quyết tâm "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Đồng thời, kiên trì kêu gọi Chính phủ Pháp chấm dứt chiến tranh; kêu gọi Nghị viện, nhân dân Pháp và các nước dân chủ trên thế giới ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình.

Trong lúc kẻ thù dùng bom, đạn để giết hại đồng bào ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân miền Bắc, Hồ Chí Minh đã kêu gọi, động viên toàn dân quyết tâm chiến đấu vối ý chí: "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi". Người cũng yêu cầu nhân dân, cán bộ chiến sĩ ta hãy rộng mở lòng nhân ái, bao dung độ lượng đối xử nhân đạo với tù hàng binh, hay với những người Việt Nam lầm đường lạc lối, bởi theo Người, "họ cũng là một con người". Đi theo con đường, tư tưởng của Người, cách mạng Việt Nam không chỉ khơi dậy được quyết tâm, ý chí, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam mà còn thu phục được tình cảm, sự giúp đỡ của cả loài người tiến bộ, trong đó có nhân dân Pháp và Mỹ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chính Người là hiện thân của tinh thần nhân văn, nhân đạo, yêu tự do, yêu hoà bình của dân tộc Việt Nam. Với những đóng góp to lớn đối với nền hòa bình và tiến bộ của nhân loại, Hồ Chí Minh đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) suy tôn là "Anh hùng giải phóng dân tộc", là "Danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế kỷ XX".

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.41)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 1

Hôm nay : 1

Trong tháng : 63

Tổng truy cập : 55806