logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Theo Hồ Chí Minh, khởi nghĩa vũ trang là quần chúng nhân dân nổi dậy, dùng mọi khí giới, kiên quyết đánh đuổi quân cướp nước, đoạt lại chính quyển về tay nhân dân.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: "khởi nghĩa là một điều rất quan trọng, làm đúng thỉ thành công, làm sai thì thất bại”. Cho nên, khởi nghĩa phải được tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, không được chủ quan nóng vội, giản đơn, tuỳ tiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang được hình thành dần từng bước trong quá trình đi tìm đường cứu nước. Trong tác phẩm "Báo cáo Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ" (năm 1924), Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định cách mạng Đông Dương "để có cơ thắng lợi phải bằng khởi nghĩa vũ trang” mà còn còn chỉ rõ cuộc khởi nghĩa đó phải có tính chất quần chúng "chứ không phải một cuộc nổi loạn". Trong tác phẩm "Con đường giải phóng" (năm 1940) do Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn, bổ sung, chỉnh lý, quan điểm về khởi nghĩa vũ trang của Người được phản ánh diện và sâu sắc hơn cả về mục tiêu, nội dung lẫn phương thức, phương pháp tiến hành. Đặc biệt, đến Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5-1941), quan điểm, tư tưởng đó của Người được phát triển khá hoàn chỉnh và đã được Đảng ta khẳng định, đồng thời chủ trương xúc tiến chuẩn bị về mọi mặt cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn sắp nổ ra trong cả nước.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.44)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 60

Trong tháng : 60

Tổng truy cập : 55803