logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Toàn dân kháng chiến trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mọi người dân Việt Nam không phân biệt gái trai, già trẻ, đảng phái, tôn giáo... đều phải tham gia kháng chiến, đánh giặc cứu nước. Người chỉ rõ: "Toàn dân kháng chiến nghĩa là toàn cả dân, ai cũng đánh giặc. Bất kỳ đàn ông đàn bà, người già con trẻ, ai cũng tham gia kháng chiến.

Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập, thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước, thì ai cũng phải làm nô lệ... Vậy thì ai cũng phải kháng chiến". Để huy động sức mạnh toàn dân thì nhân dân phải được giáo dục, giác ngộ, được tổ chức chặt chẽ; xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, rộng rãi để đoàn kết toàn dân, trong đó lấy liên minh công nông làm nền tảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Không chỉ cổ vũ động viên mà Hồ Chí Minh còn cho rằng, cần phải chăm lo bồi dưỡng sức dân, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa đánh giặc, vừa tăng gia sản xuất "Thực túc thì binh cường".

Theo Hồ Chi Minh, toàn dân kháng chiến gắn liền với toàn diện kháng chiến. Bởi lẽ, trên thực tế các cuộc chiến tranh cho thấy: kẻ thù không bao giờ chỉ đơn thuần đánh ta về quân sự hay kinh tế, chính trị, mà chúng thường tấn công ta đồng thời trên tất cả các mặt. Vì thế, theo Người, chúng ta phải phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân để đánh địch trên các mặt trận, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, khéo kết hợp các phương thức, lực lượng, thực hiện: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá". Trong đó đấu tranh quân sự là hình thức đấu tranh cơ bản có ý nghĩa trực tiếp quyết định tiêu hao, tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, bảo tồn và phát triển lực lượng ta. Cùng với đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm phát huy cao độ thế mạnh chính nghĩa của cuộc chiến tranh cách mạng mà chúng ta tiến hành để tập hợp lực lượng; đồng thời, vạch trần tính phi nghĩa, phản động của kẻ thù. Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao có ý nghĩa chiến lược, được phối hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị để phân hoá, cô lập kẻ thù, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, bạn bè trên thế giới. Đấu tranh kinh tế cũng không kém phần quan trọng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chúng ta kháng chiến về mọi mặt. Kinh tế là một mặt trận rất quan trọng", "kinh tế lại là một ngành hoạt động tối quan trọng vì đó là "cơ sở cho nền kinh tế kiến quốc", "thực túc binh cường". Đấu tranh trên mặt trận văn hoá cũng diễn ra quyết liệt để xoá bỏ văn hoá nô dịch, phản động, xây dựng nền văn hoá mới. Người khẳng định: "văn hoá, văn nghệ cũng là mặt trận", "anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy".

Chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh là đánh địch trên tất cả các mặt, đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, mọi cách đánh, mọi lúc, mọi nơi.

Toàn dân kháng chiến gắn bó chặt chẽ với toàn diện kháng chiến. Toàn dân kháng chiến là cơ số, điều kiện để thực hiện toàn diện kháng chiến; toàn diện kháng chiếnđược thực hiện mới phát huy được tiềm năng, sức mạnh to lớn của toàn dân.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.66)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 59

Trong tháng : 59

Tổng truy cập : 55803