logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”. V.I.Lênin người kế tục xuất sắc sự nghiệp của Mác cũng chỉ rõ: vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền. Muốn giành được chính quyền về tay nhân dân theo qui luật chung phải dùng bạo lực cách mạng.

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đi sâu nghiên cứu, phân tích một cách sâu sắc chủ nghĩa thực dân, Hồ Chí Minh đã vạch rõ bản chất độc ác, dã man, tàn bạo của chúng: "là ăn cướp... là hiếp dâm và giết người". Để đạt được lợi nhuận tối đa, chủ nghĩa thực dân không từ bỏ một âm mưu, thủ đoạn đê tiện nào để áp bức, bóc lột giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên thế giới, ở Việt Nam, thực dân Pháp cấu kết chặt chẽ với phong kiến và Việt gian tay sai pphản động, lập ra bộ máy cai trị đồ sộ từ trung ương đến các địa phương như: quân đội, cảnh sát, mở nhà tù nhiều hơn trường học, thi hành nhiều chính sách cai trị ác độc, thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta và dìm các cuộc đấu tranh của đồng bào ta trong biển máu. Dưói ách thống trị của bọn đế quốc thực dân, nhân dân ta phải sống trong cảnh "một cổ, đôi tròng", họ hoàn toàn không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào. Cho nên "ai cũng chán ghét cuộc đời nô lệ, ai cũng mong muốn độc lập, tự do, và đang trong tư thế một người lên tiếng vạn người ủng hộ". Độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân là yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này. Hồ Chí Minh cũng nhận thấy một trong những nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp trước đó, là do thiếu một đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Do đó, Người đi đến khẳng định con đường giành chính quyền của cách mạng Việt Nam là phải bằng khởi nghĩa vũ trang để lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Như vậy, việc khẳng định con đường giành chính quyền của cách mạng Việt Nam phải bằng khởi nghĩa vũ trang của Hồ Chí Minh là thể hiện sự nắm vững và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vể cách mạng bạo lực của người vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Với thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã khẳng định luận điểm trên của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời chứng minh rằng, đối với cách mạng Việt Nam, muốn lật đổ chế độ bạo tàn không thể thực hiện bằng con đường nào khác ngoài con đường khởi nghĩa vũ trang.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.45)

140 nhac
101 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
70 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
108 nhac
126 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
101 nhac
67 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
137 nhac
77 nhac
113 nhac
153 nhac
114 nhac
114 nhac
87 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
105 nhac
116 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
127 nhac
107 nhac
103 nhac
125 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
107 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
61 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
102 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
105 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
145 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
112 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
63 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
88 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
90 nhac
131 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 12

Hôm nay : 22

Trong tháng : 1934

Tổng truy cập : 30930