logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, yêu cầu của nhiệm vụ quân đội, Hồ Chí Minh xác định quân đội ta phải tiến lên chính quy và từng bước hiện đại. Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1958), Người viết: "Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiên lên chính quy và hiện đại, để giũ gìn hoà bình, bảo vệ Tổ quôc". Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn cá bộ trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp cán bộ trung cấp của các tổng cục (5-1957), Hồ Chí Minh căn dặn: "Phải cố gắng xây dựng được nền nếp chính quy trong đơn vị. Có người nói: "Trưóc ta chẳng chính quy gì cũng đánh thắng!", không đúng. Tình thế ngày một tiến. Trước là thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân đội ta nhất định phải tiến từng bước lên chính quy và hiện đại".

Tính chất chính quy của quân đội theo quan niệm của Hồ Chí Minh ở sự thống nhất chặt chẽ về tổ chức biên chế, dựa trên sự thống nhất về điều lệnh và sự nghiêm minh về kỷ luật. Người nói: Từ bước đi, cái chào đều phải chính quy hoá. Người nhấn mạnh: "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội".Quân đội ta là quân đội dân chủ, mọi cán bộ phải lắng nghe và tôn trọng cấp dưới, phải làm cho mọi người thông suốt mệnh lệnh, chỉ thị, nhiệm vụ và những quy định của điều lệnh, đối xử ân cần và dân chủ. Những mệnh lệnh đã đưa ra thì bất luận đểu phải thi hành. Người chỉ rõ: "Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đôi phục tùng và triệt để thi hành. Trung Quốc có câu: "Quân lệnh -như sơn" nghĩa là lệnh cấp trên đã ra thì vô luận thế nào cũng phải làm. Không nên hiểu lầm dân chủ. Khi chưa quyết định thì tha hồ bàn cãi. Nhưng khi đã quyết định rồi thì không được bàn cãi nữa, có bàn cãi cũng chỉ là để bàn cách thi hành cho được, cho nhanh, không phải để đề nghị không thực hiện. Phải cấm chỉ những hành động tự do quá trớn ấy"1. Hồ Chí Minh chỉ rõ kỷ luật quân đội ta khác với kỷ luật quân đội phong kiến và tư sản, bởi nó được xây dựng dựa trên sự giác ngộ cao về mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Quân đội chính quy thì trước hết phải có sự thống nhất về chính trị tư tưởng nhằm đạt tới sự thông nhất cả ý chí và hành động. Do đó, Người yêu cầu cán bộ, chiến sĩ quân đội ta là phải quyết tâm chiến đấu, quyết tâm khấc phục mọi khó khăn, quyết tâm chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ. Nghĩa là trong thái độ, trong tư tưởng, trong hành động, trong chiến đấu, bất kỳ việc lớn hay nhỏ đểu phải có quyết tam làm cho bằng được.

Nhằm đáp ứng yêu cẩu nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, Hổ Chí Minh cho rằng, quân đội ta phải từng bước hiện đạí hoá. Quân đội phải được trang bị vũ khí, kỹ thuật ngày càng hiện đạí, xây dựng nển khoa học quân sự phát triển để đáp ứng phương thức tác chiến ngày càng cao. Nói chuyện trong lễ tuyên dương Anh hùng Quân đội lần thứ ba (7-5-1956), Người chỉ rõ: "Quân đội ta phải tiến đến chính quy và hiện đại hoá"1. Tuy nhiên theo quan điểm của Người, do điều kiện và khả năng của đất nước, nên việc xây dựng hiện đại hoá phải tiến hành từng bước phù hợp với điểu kiện kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước. Điều quan trọng là biết khai thác tiềm năng thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam, biết kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thẩn tự lực, tự cường, đồng thời biết tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế và tận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và khoa học quân sự trên thế giói để từng bước hiện đại hoá quân đội.

Tin tưởng vào xây dựng quân đội chính quy và hiện đại, trong Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt (27-3-1964), Hồ Chí Minh viết: "Quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân đang phấn khởi tiến lên chính quy và hiện đại, rèn luyện tinh thần cách mạng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, trình độ chiến thuật và kỷ thuật, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự trị an"1.

 

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.97)

302 nhac
260 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
246 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
228 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
161 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
254 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 7

Hôm nay : 71

Trong tháng : 341

Tổng truy cập : 67995