logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, là quân đội cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, đồng thòi mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là quân đội của dân, do dân, vì dân. Trong thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích (22-12-1949), Hồ Chí Minh viết: "Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu"1. Nhân dần, theo quan điểm của Ngưòi, là những người yêu nước Việt Nam, thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam thu hút mọi công dân Việt Nam yêu nước, những ngưòi ưu tú nhất và hăng hái nhất trong các tổ chức và đoàn thể cách mạng.

Quân đội của dân, do dân, vì dân theo tư tưỏng Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nhất ỏ mục tiêu chiến đấu là: Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu đó đáp ứng với nguyện vọng tha thiết của nhân dân, mang lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam, được nhân dân hưỏng ứng.

Quân đội của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Làm tròn nhiêm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, quân đội ta còn phải làm tốt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, đoàn kêt gắn bó máu thịt vối nhân dân. Tại buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi (22-12-1964), Hồ Chí Minh nêu rõ: "Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau".

Quân đội của dân, do dân, vì dân theo tư tưỏng Hồ Chí Minh, còn được thể hiện rất rõ ỏ thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện của quân đội và ỗ sự nuôi dưỡng, giúp đỡ, bảo vệ quân đội của nhân dân. Người nói: "Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác". Ngưòi luôn nhắc nhở: "'Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là "cứu tinh" của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Người căn dặn dù ở cương vị nào, chúng ta đểu phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tuỵ của nhân dân. Người còn nói: "Muốn giết địch thắng trận, thì phải có đồng bào giúp mọi mặt. Muốn được đông bào vui lòng giúp, thì ta phải giúp đỡ đồng bào, kính trọng đồng bào. Đó là con đường thắng lợi". Người thường xuyên giáo dục bộ đội phải biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, biết dựa chắc vào dân, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ với nhân dân, cùng với nhân dân chiến đấu và sản xuất thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu vớii dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.91)

302 nhac
259 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
245 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
227 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
160 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
254 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 6

Hôm nay : 66

Trong tháng : 336

Tổng truy cập : 67990