logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của con người trong hoạt động xã hội nói chung, trong hoạt động quân sự nói riêng và xuất phát từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã chỉ ra vai trò của con người là nhân tố quyết định trong hoạt động quân sự. Xem xét con người trong quan hệ với vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, Hồ Chí Minh xác định quan điểm đúng đắn là: "người trước, súng sau".

Quan điểm trên là tư duy độc đáo của Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Ngay từ những năm 1925-1927, Hồ Chí Minh đã chú trọng lựa chọn những người ưu tú nhất trong số thanh niên Việt Nam đang theo học ở các lớp huấn luyện cách mạng để gửi đi đào tạo tại các trường quân sự ở Hoàng Phố của Trung Quốc, trường quân sự của nước Nga Xô viết. Sau này, khi xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên quan tâm vấn đề con người trong hoạt động quân sự. Người quan tâm từ Tổng tư lệnh đến người chiến sĩ. Hồ Chí Minh đã xác định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của những ngưòi trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực quân sự và đấu tranh vũ trang. Đó là những người có tinh thần và ý chí cách mạng cao, có kỹ năng quân sự, kỹ chiến thuật, có kỷ luật và sức khoẻ... Trong đó, Người đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất chính trị tinh thần, đòi hỏi phẩm chất này phải được gắn bó chặt chẽ với những phẩm chất xã hội khác và được biểu hiện ra bằng kết quả của hành động cách mạng.

Nhấn mạnh vai trò của con người trong lĩnh vực hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang, nhưng Hồ Chí Minh không tuyệt đối hoá vai trò con người mà người con người trong mối quan hệ tổng hoà với cấc nhân tố khác như: trang bị kỹ thuật, hậu phương chiến tranh, chế độ chính sách... Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân là những điều kiện rất quan trọng để phát huy vai trò và sức mạnh của con người.

Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng con người trong môi trường hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang. Theo Hồ Chí Minh, đồng thời với giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, phải thường xuyên chú trọng rèn luyện nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; vận dụng kế thừa truyền thống, nghệ thuật đánh giặc của cha ông; rèn luyện sức khoẻ, kỷ luật và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với những người cầm súng và hậu phương của họ.

Trong tổ chức và hoạt động quân sự, Hồ Chí Minh không chỉ hướng vào việc phát huy nhân tố con người cách mạng mà còn phải hướng vào giác ngộ nhân dân đối phương, kẻ địch bằng lẽ phải, bằng mục đích chính trị đúng đắn của cuộc chiến tranh và bằng kết quả chiến đấu trên chiến trường và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Theo Hồ Chí Minh, những việc làm đó nhằm “Để tỏ cho thế giới biết rằng ta là một dân tộc văn minh. Để cho số người Pháp ủng hộ ta càng thêm đông, sức ủng hộ càng thêm mạnh. Để cho những kẻ khiêu khích muôn chia rẽ, không có thể và không có có mà chia rẽ".

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.30)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 1

Hôm nay : 59

Trong tháng : 59

Tổng truy cập : 55802