logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, từ đặc điểm tổ chức, hoạt động và tính chất nhiệm vụ của quân đội cách mạng, Hồ Chí Minh đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng vững mạnh toàn diện trên cơ sỏ vững mạnh về chính trị.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta luôn gắn liền với việc đẩy mạnh xây dựng và củng cố công tác chính trị, quân sự; nâng cao giác ngộ chính trị; nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật; rèn luyện kỷ luật tự giác. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khoẻ mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân sự kém, hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng thân thể yếu đuối thì cũng không thắng được"1.

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến, quá trình xây dựng lực lượng đi từ không đến có, từ nhỏ đên lớn thỉ sự vững mạnh toàn diện chỉ có thể đạt được trên cơ sở vững mạnh về chính trị. Hồ Chí Minh luôn xác định sự vững mạnh về chính trị là cơ sở quan trọng để quân đội ta vững mạnh toàn diện, bởi vì theo Người, chính trị là gốc rễ, là nền tảng cho mọi hoạt động quân sự, là vận mệnh của quân đội cách mạng.

Chính trị của quân đội ta là chính trị của giai cấp công nhân. Quân đội ta trưởng thành và chiến thắng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đòi hỏi quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chấp hành vô điều kiện sự điều hành quản lý của Nhà nước, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Chính trị của quân đội ta còn thể hiện ỏ bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi sự hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ vối kết quả cao nhất. Khái quát về bản chất truyền thống của quân đội ta, Hồ Chí Minh nêu rõ: "quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vi độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"1.

 

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.95)

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
247 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 11

Trong tháng : 129

Tổng truy cập : 67782