logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, từ đặc điểm tổ chức, hoạt động và tính chất nhiệm vụ của quân đội cách mạng, Hồ Chí Minh đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng vững mạnh toàn diện trên cơ sỏ vững mạnh về chính trị.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta luôn gắn liền với việc đẩy mạnh xây dựng và củng cố công tác chính trị, quân sự; nâng cao giác ngộ chính trị; nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật; rèn luyện kỷ luật tự giác. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khoẻ mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân sự kém, hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng thân thể yếu đuối thì cũng không thắng được"1.

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời ở một nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến, quá trình xây dựng lực lượng đi từ không đến có, từ nhỏ đên lớn thỉ sự vững mạnh toàn diện chỉ có thể đạt được trên cơ sở vững mạnh về chính trị. Hồ Chí Minh luôn xác định sự vững mạnh về chính trị là cơ sở quan trọng để quân đội ta vững mạnh toàn diện, bởi vì theo Người, chính trị là gốc rễ, là nền tảng cho mọi hoạt động quân sự, là vận mệnh của quân đội cách mạng.

Chính trị của quân đội ta là chính trị của giai cấp công nhân. Quân đội ta trưởng thành và chiến thắng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đòi hỏi quân đội ta phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chấp hành vô điều kiện sự điều hành quản lý của Nhà nước, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Chính trị của quân đội ta còn thể hiện ỏ bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi sự hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ vối kết quả cao nhất. Khái quát về bản chất truyền thống của quân đội ta, Hồ Chí Minh nêu rõ: "quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vi độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"1.

 

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.95)

210 nhac
174 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
113 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
167 nhac
202 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
171 nhac
108 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
202 nhac
117 nhac
176 nhac
199 nhac
173 nhac
184 nhac
130 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
170 nhac
183 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
190 nhac
163 nhac
175 nhac
185 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
169 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
107 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
173 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
166 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
208 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
182 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
107 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
140 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
137 nhac
191 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 7

Hôm nay : 87

Trong tháng : 449

Tổng truy cập : 50194