logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Vận dụng sáng tạo lý luận về khởi nghĩa, về nghệ thuật biết thắng từng bước của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến như nước ta, trong tác phẩm "Con đường giải phóng", Hồ Chí Minh chỉ rõ: "ở nước ta khởi nghĩa có thể bùng ra trong một nơi rồi dần dần lan ra khắp nước". Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5-1941) do Hồ Chí Minh chủ trì, căn cứ vào điều kiện cụ thể, dựa vào kinh nghiệm Xô viết Nghệ Tĩnh và các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Sơn, Nam Ký... đã khẳng định, khi thời cơ đến, với lực lượng sẵn có và đã được chuẩn bị từ trước, chúng ta có thể lãnh đạo cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương thắng lợi để mở đường cho cuộc khởi nghĩa to lớn. Đây là một luận điểm độc đáo, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh, vạch rõ về phương thức khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam.

Cũng từ những thất bại của Xô viết Nghệ - Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: Tiến hành khởi nghĩa vũ trang là nhằm mục đích giành chính quyền, đó là công việc "to tát" cả về chính trị lẫn quân sự. Nhưng nước ta là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, để tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi, thì phải có cái nhìn toàn cục, đồng thời có sự phân tích đầy đủ điều kiện kiện, khả năng thực tế của từng địa phương; khởi nghĩa từng phần ở từng địa phương phải hướng tới tổng khởi nghĩa, gắn mục tiêu cụ thể của khởi nghĩa từng phần với mục tiêu chiến lược của tổng khởi nghĩa; khởi nghĩa từng phần ở từng địa phương phải có mối liên hệ chặt chẽ với các cuộc khởi nghĩa ở các địa phương khác và đặt trong cao trào cách mạng chung của quần chúng trong cả nước; toàn bộ tiến trình khởi nghĩa phải nằm trong một kế hoạch chung, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính (Đảng Cộng sản Việt Nam) và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám - 1945 đã chứng minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức khởi nghĩa vũ trang đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở từng địa phương, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể và tình hình thực tế của cách mạng nước ta.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.56)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 2

Hôm nay : 59

Trong tháng : 59

Tổng truy cập : 55803