logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Kế thừa, tiếp thu truyển thống kinh nghiệm của cha ông, đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức xây dựng lực lượng quân sự của giai cấp vô sản vào thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định đúng đắn hình thức và bước đi thích hợp trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng ở nước ta, bao gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Ngay từ khi còn ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã sớm chăm lo chỉ đạo xây dựng các đội tự vệ của quần chúng, các đội du kích tập trung và các đội vũ trang cách mạng. Khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Người đã cùng với Đảng ta đề ra chủ trương "Tổ chức Việt Nam nhân dân cách mạng quân và vũ trang dân chúng". Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Người nêu lên luận điểm "vũ trang toàn dân để kháng chiến toàn dân", đồng thời xác định phương hướng và nguyên tắc cơ bản vể tổ chức của lực lượng vũ trang cách mạng.

Sớm nhận thấy vị trí, vai trò của đôi quân chủ lực, Hồ Chí Minh chỉ thị "Quân sự nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng". Vì thế Người yêu cầu: "Chọn lọc trong hàng ngũ những du kích giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên"1. Còn trong sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương (4-1949), Người viết "Bộ đội địa phương là lực lượng tập trung cơ động trên địa bàn địa phương, cùng dân quân du kích và tự vệ làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân ở địa phương, đồng thòi làm lực lượng hậu bị trực ỉn tiếp của bộ đội chủ lực"* Chăm lo xây dựng lực lượng du kích, Người căn dặn: "Ngoài việc tăng cường bộ đội chủ lực và xây dựng bộ đội địa phương, vùng tự do và những căn cứ du kích khá to cần phải xây dựng những tổ chức dân quân, du kích không thoát ly sản xuất. Những tổ chức dân quân, du kích ấy chẳng những có thể phụ trách việc đàn áp bọn phảng cách mạng, giữ gìn trị an trong làng xã, bảo vệ lợi ích của quần chúng, đấu tranh với địch và phối hợp tác chiến vởi bộ đội chủ lực, mà lại có thể dùng để bổ sung bộ đội chủ lực”2.

Tổng kết thành tích của lực lượng vũ trang qua 20 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngợi ca: "Quân chủ lực, quân địa phương và dân quân ta đã trở thành những bộ đội anh hùng, quyết chiến quyết thắng"3. Như vậy, theo Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dàn Việt Nam phải được tô chức thành ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quần du kích. Đó là hình thức thích hợp nhất để phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia đánh giặc, phù hợp với nghệ thuật quân sự và cách đánh của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.84)

302 nhac
259 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
245 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
272 nhac
236 nhac
242 nhac
194 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
227 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
245 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
161 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
254 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 4

Hôm nay : 68

Trong tháng : 338

Tổng truy cập : 67992