logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Tiếp thu quan điểm của Lênin về bản chất của chiến tranh, bản chất giai cấp của quân đội và xuất phát từ thực tiễn đấu tranh vũ trang, xây dựng quân đội nhân dân ở Việt Nam, Hồ Chí Minh rút ra kết luận: "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại". Với luận điểm đó Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quyết định của chính trị đối với quân sự, sự phục tùng của quân sự đối với chính trị và tác động trở lại của quân sự đối với chính trị.

Trong mối quan hệ với quân sự, chính trị là mục đích, là phương hướng, đồng thời là gốc rễ, là nền tảng cho mọi hoạt động quân sự, nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự. Đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng đắn quyết định tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh cách mạng, quyết định đường lối, nhiệm vụ quân sự, quyết định sự ra đời và phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng. Tuy quân sự chịu sự chi phối của chính trị, nhưng nó cũng có tác động mạnh mẽ trồ lại chính trị, làm cho chính trị được thực hiện nhanh hơn, có chất lượng và hiệu quả hơn.

Vận dụng quan điểm chính trị quyết định quân sự, quân sự phục tùng chính trị của Hồ Chí Minh trong lý luận và thực tiễn quân sự, cần nắm vững những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc sau:

-   Việc vạch đường lối chiến lược quân sự, tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức đều phải tuân theo sự chỉ đạo của đường lối chính trị, phục vụ cho đường lối chính trị và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

-   Mọi tổ chức và hoạt động quân sự phải quán triệt đầy đủ đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quân sự do Đảng đề ra.

-   Việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng phải toàn diện nhưng phải nắm vững phương hướng giai cấp, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.26)

141 nhac
101 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
71 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
108 nhac
127 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
101 nhac
68 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
137 nhac
77 nhac
113 nhac
154 nhac
115 nhac
117 nhac
87 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
107 nhac
116 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
128 nhac
109 nhac
105 nhac
125 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
107 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
61 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
103 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
107 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
146 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
112 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
67 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
89 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
92 nhac
132 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 128

Trong tháng : 2275

Tổng truy cập : 31271