logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Là nhà chiến lược thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn nhiều vể nghệ thuật quân sự, đặc biệt là tư tường chiến lược tiến công, giành và giữ quyển chủ động, nét nẩi bật trong tư duy nghệ thuật quân Sự của Người.

Theo Hồ Chí Minh, có quán triệt sâu sắc tư tưởng tiến công mới có hành động tiến công. Quán triệt tư tương tiến công là một yếu tố quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định tới thắng lợi trên chiến trường. Hồ Chí Minh rất chú trọng tới việc quán triệt tư tương chiến lược tiến công, làm cho tư tương ấy được thâm nhập tới mọi cán bộ, chiến sĩ, mọi tầng lớp nhân dân và biến thành hành động cách mạng trên thực tế. Người cho rầng, "Vũ khí tốt mà tinh thẩn kếm thì cũng vô dụng”. Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiến công của quân và dân ta trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Trong chuẩn bị tổng khỏi nghĩa Người kêu gọi: "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trưòng Sơn cũng quyết giành cho được độc lập". Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Người cổ vũ "luôn tiến công địch, lực lượng ta ngày càng thêm mạnh như nưởc mới chảy, như lửa mới nhen, chỉ có tiến, không có thoái. Chỉ có tiến công mới phát huy được sửc mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động được cao nhất súc người, sức của phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giai phóng dản tộc.

 

Theo Hồ Chí Minh có quán triệt sâu sắc tư tưỏn chiến lược tiến công mới giành được thế tiến công và giữ được quyền chủ động. Giành và giữ được quyền chủ động là biểu hiện cao nhất của tư tưỏng chiến lược tiến công và bảo đảm cho tiến công một cách kiên quyết, liên tục. Đồng thời, chỉ có giành và giữ được quyền chủ động mối đưa địch luôn luôn ở vào thế bị động, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta. Khi đã giành và "giữ được chủ động thì thế nào cũng thắng, không thắng to thì thắng nhỏ. Trái lại, nếu mình không giữ được quyền chủ động mà lại ở vào địa vị bị động, để cho quân thù xử khiến mình dễ bị thất bại".

Tư tưởng chiến lược tiến công của Hồ Chí Minh không mang tính phiêu lưu, mạo hiểm, mà tư tưởng đó dựa trên cơ sở nghiên cứu một cách khách quan, khoa học các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà và nắm chắc tình hình, biết địch, biết ta, như Người đã từng dạy: "Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ Kiên quyết không ngừng thê tiến công ".

Quán triệt tư tưỏng chiến lược tiến công phải coi trọng và chuẩn bị tốt thực lực cả về vật chất và tinh thần. Thực lực là điều kiện bảo đảm tiến công giành thắng lợi. Chuẩn bị thực lực càng tốt thì hiệu  quả tác chiến càng cao. Hồ Chí Minh rất nhạy cảm với tình thế và thời cơ cách mạng, đánh giá đúng thế lực trong từng thời điểm cụ thể, không ngừng tạo lực, trên cơ sở đó lập thế, tranh thời để chuyển hóa sự có lợi cho cách mạng.

Tư tưởng chiến lược tiến công theo Hồ Chí Minh là tiến công liên tục và rộng khắp, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công địch về mặt quân sự với tiến công địch trên mọi lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự,ngoại giao... vận dụng linh hoạt và sáng tạo tư tưởng chiến lược tiến công vào các hình thức đấu tranh, các loại hình tác chiến, phù hợp với điều kiện không gian và thời gian cụ thể.Trong tiến công phải nắm vững và vận dụng linh hoạt, uyển chuyển tư tưởng " dĩ bất biến, ứng vạn biến" để chiến thắng kẻ thù.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.103)

298 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
175 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
242 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
269 nhac
175 nhac
247 nhac
270 nhac
232 nhac
238 nhac
192 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
241 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
242 nhac
220 nhac
231 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
245 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
246 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
285 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
303 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
262 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
169 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
205 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 4

Trong tháng : 2948

Tổng truy cập : 67513