logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:
Khái niệm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?

Khái niệm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh?

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm hệ thống lý luận về bạo lực cách mạng, khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và về nghệ thuật quân sự. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kế thừa, phát triển di sản tư tưởng quân sự phong phú của dân tộc và tiếp thu những giá trị tinh hoa tư tưởng quân sự của nhân loại nhằm thực hiện những mục đích, nhiệm vụ chính trị trong thời đại mới.

Xem thêm
Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam như thế nào?

Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lênin...

Học thuyết quân sự Mác - Lênin là học thuyết quân sự của giai cấp vô sản, mang tính cách mạng và khoa học. Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết này vào thực tiễn ở Việt Nam với những biểu hiện chủ yếu là:

Xem thêm
Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triển truyền thống quân sự dân tộc trong thời đại mới như thế nào?

Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triển truyền thống quân sự dân tộc trong thời...

Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của truyền thông quân sự dân tộc. Người trân trọng, kế thừa và phát triển truyền thống quân sự dân tộc lên một trình độ mới để đáp ứng những đòi hỏi trong thời đại mới.

Xem thêm
« 1 2 3 4 5 »
301 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
245 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
242 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
226 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
244 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
160 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 54

Trong tháng : 324

Tổng truy cập : 67978