logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đồng thời kế thừa truyền thống yêu nước, ý thức cộng đồng dân tộc, ý chí kiên cường bất khuất, đoàn kết trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, Hồ Chí Minh đi đến khẳng định: "cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người". Do đó, Người khẳng định lực lượng tiến hành cách mạng nói chung và lực lượng tiến hành khởi nghĩa vũ trang nói riêng phải là lực lượng của toàn dân, lấy liên minh công nông làm nòng cốt, do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Toàn dân khởi nghĩa, nhưng phải được tổ chức thành hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, với hai hình thức đấu tranh cơ bản là đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự. cần phải kết hợp chặt chẽ hai lực lượng, hai hình thức đấu tranh đó. Mỗi một lực lượng, hình thức đấu tranh giữ một vị trí, vai trò quan trọng nhất định, với

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đồng thời kế thừa truyền thống yêu nước, ý thức cộng đồng dân tộc, ý chí kiên cường bất khuất, đoàn kết trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, Hồ Chí Minh đi đến khẳng định: "cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người". Do đó, Người khẳng định lực lượng tiến hành cách mạng nói chung và lực lượng tiến hành khởi nghĩa vũ trang nói riêng phải là lực lượng của toàn dân, lấy liên minh công nông làm nòng cốt, do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Toàn dân khởi nghĩa, nhưng phải được tổ chức thành hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, với hai hình thức đấu tranh cơ bản là đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự. cần phải kết hợp chặt chẽ hai lực lượng, hai hình thức đấu tranh đó. Mỗi một lực lượng, hình thức đấu tranh giữ một vị trí, vai trò quan trọng nhất định, với những đặc trưng, đặc thù riêng, song đều quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, làm cơ sở, điều kiện và hỗ trợ cho nhau, từng bước làm chuyển hoá tương quan so sánh sức mạnh giữa ta và địch, tạo ra thế và lực mới, áp đảo, đủ sức đập tan bộ máy thống trị của kẻ thù, đoạt lấy chính quyền về tay nhân dân.

Lực lượng vũ trang là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa, trực tiếp tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, gây cho chúng bị động, lúng túng... tạo điều kiện và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị. Lực lượng chính trị của quần chúng là cơ sở để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng)g cơ bản nhất, giữ vai trò nền tảng, quyết định đến sự thành bại của khởi nghĩa vũ trang. Hồ Chí Minh cho rằng lực lượng chính trị của quần chúng là lực lượng đông đảo nhất, gồm đủ các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh của tất cả các dân tộc sông trên dải đất Việt Nam nhu Việt, Thổ, Nùng, Mường, Mán...; không phân biệt trai, gái, già, trẻ, lương, giáo, giàu, nghèo... được giáo dục, giác ngộ, tổ chức chặt chẽ và rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang là hai lực Ịượng cơ bản của khởi nghĩa vũ trang. Trong đó lực lượng chính trị là lực lượng cơ bản, quyết định nhất; lực lượng vũ trang giữ vai trò quan trọng, tạo điều kiện và hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị của quần chúng, đảm bảo cho khởi nghĩa vũ trang nổ ra và giành thắng lợi.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.47)

những đặc trưng, đặc thù riêng, song đều quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, làm cơ sở, điều kiện và hỗ trợ cho nhau, từng bước làm chuyển hoá tương quan so sánh sức mạnh giữa ta và địch, tạo ra thế và lực mới, áp đảo, đủ sức đập tan bộ máy thống trị của kẻ thù, đoạt lấy chính quyền về tay nhân dân.

Lực lượng vũ trang là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa, trực tiếp tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, gây cho chúng bị động, lúng túng... tạo điều kiện và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị. Lực lượng chính trị của quần chúng là cơ sở để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng)g cơ bản nhất, giữ vai trò nền tảng, quyết định đến sự thành bại của khởi nghĩa vũ trang. Hồ Chí Minh cho rằng lực lượng chính trị của quần chúng là lực lượng đông đảo nhất, gồm đủ các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh của tất cả các dân tộc sông trên dải đất Việt Nam nhu Việt, Thổ, Nùng, Mường, Mán...; không phân biệt trai, gái, già, trẻ, lương, giáo, giàu, nghèo... được giáo dục, giác ngộ, tổ chức chặt chẽ và rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang là hai lực Ịượng cơ bản của khởi nghĩa vũ trang. Trong đó lực lượng chính trị là lực lượng cơ bản, quyết định nhất; lực lượng vũ trang giữ vai trò quan trọng, tạo điều kiện và hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị của quần chúng, đảm bảo cho khởi nghĩa vũ trang nổ ra và giành thắng lợi.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.47)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 62

Trong tháng : 62

Tổng truy cập : 55806