logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

PGS. HỒ KIẾM VIỆT*

 

Bây giờ nhìn lại lịch sử mấy năm cuối thập kỷ 60 và đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, mấy ai lúc đó đã biết chúng ta đang bước vào giai đoạn chiến đấu kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bởi lẽ, thời điểm này, chúng ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Mỹ bị phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” chuyển sang chiến lược “phi Mỹ hoá chiến tranh” rồi điều chỉnh thành “Việt Nam hoá chiến tranh” một chiến lược “dùng người Việt đánh người Việt” bằng vũ khí, hậu cần dưới sự chỉ huy của Mỹ và tập hợp liên minh phản động khu vực hòng cô lập và tiêu diệt lực lượng cách mạng của quân và dân ta ở miền Nam.

Trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng” của cách mạng và kháng chiến như vậy, Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta với tầm nhìn chiến lược và sự phân tích khách quan khoa học cục diện, xu thế phát triển của tình hình, Người tin tưởng vào sức mạnh quật khởi của nhân dân miền Nam, “thành đồng Tổ quốc”, tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết, tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc sâu sắc của nhân dân ta, dân tộc ta, nhìn thấu tính tất yếu phải “tụt thang” chiến tranh của Mỹ và thế thua của ngụy. Xuân Kỷ Dậu (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến nhân dân cả nước bài thơ động viên toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần lạc quan chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đến toàn thắng:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào

Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn”1.

Đến tháng 7-1969, kỷ niệm 15 năm ngày ký Hiệp nghị Giơnevơ (20/7/1954 – 20/7/1969), Người đã chuyển nội dung những câu thơ trên thành văn xuôi trong Lời kêu gọi quân dân cả nước đẩy mạnh cuộc kháng chiến, kiên quyết “đánh cho quân Mỹ phải rút hết sạch, đánh cho ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ hết”2. Lời kêu gọi đã cụ thể hóa nội dung “Mỹ cút”' là Mỹ phải rút hết sạch và “ngụy nhào” là cả ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ hết.

Quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đã nhanh chóng ghi dấu ấn sâu sắc trong tình cảm và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở cả hai miền Nam, Bắc, là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ quân dân ta vượt qua những thách thức, khó khăn, gian khổ, hy sinh ác liệt. Đồng thời cũng là Di huấn của Người đối với Đảng ta trong xác định quyết tâm chiến lược và hoạch định kế hoạch chiến lược đối phó với âm mưu, kế hoạch và biện pháp chiến lược của Mỹ, ngụy. Nhưng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” không chỉ là biểu thị một quyết tâm, một lời kêu gọi, mà còn tiềm ẩn trong đó tiên đoán về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược tiến công và về công tác tư tưởng trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến. Đó là: tiên đoán về tiến trình đánh bại Mỹ, ngụy và ngăn ngừa xuất hiện tư tưởng tiêu cực cản trở thế tiến công cách mạng.

Thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã diễn ra đúng như những nội dung tiên đoán của Người. Trong cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao từng bước tạo ra sự chuyển biến cục diện chiến tranh, trong đó thế chủ động chiến lược luôn thuộc về quân dân ta, trên cơ sở đấu trí, đấu lực trên chiến trường giữa “Bộ thống soái tối cao” của ta với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc.

Thực tế tiến trình kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã diễn ra hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, quân Mỹ và quân chư hầu rút khỏi miền Nam và giai đoạn tiếp theo, chỉ sau hai năm một tháng, ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đó là quá trình Đảng ta quyết định kế hoạch chiến lược đúng đắn và chỉ đạo thực hiện sát sao động viên được toàn dân, toàn quân hai miền Nam, Bắc vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên thế thắng đó của cả ba nước, tháng 6-1970, Bộ Chính trị kịp thời và sắc bén đề ra nhiệm vụ “động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả hai miền nước ta, tăng cường khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, trở thành một khối thống nhất có một chiến lược chung, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ba nước chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai”3. Thực hiện nhiệm vụ đó, chúng ta đã chiến thắng oanh liệt trên mặt trận Đường 9 Nam Lào. Một cục diện mới đã mở ra, chúng ta có điều kiện thuận lợi kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên khắp chiến trường miền Nam với ba đòn chiến lược (đòn tiêu diệt của bộ đội chủ lực trên chiến trường đã chuẩn bị sẵn; đòn tiến công và nổi dậy ở đồng bằng nông thôn đông dân đánh phá “bình định”; đòn tiến công và nổi dậy ở thành thị), chúng ta đã bồi tiếp cho quân ngụy những đòn tiêu diệt nặng nề, phá vỡ nhiều tuyến phòng thủ kiên cố của địch ở Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trên mặt trận ngoại giao, tại Hội nghị Pari, ta kiên trì mục tiêu đấu tranh đòi Mỹ phải rút quân, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đồng thời, thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo nhằm vô hiệu hoá tác động ngoại giao xảo quyệt của Mỹ, lợi dụng mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc để hạn chế sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa cho chúng ta và qua các nước đó ép ta giải quyết vấn đề theo ý đồ của Mỹ. Trong nội bộ, ngăn ngừa xuất hiện tư tưởng ngại lâu dài, gian khổ, hy sinh, dẫn đến ảo tưởng hoà bình, giảm sút tinh thần chiến đấu, Đảng đã đẩy mạnh công tác tư tưởng, tổ chức sinh hoạt chính trị, trước hết trong Đảng cả ở tiền tuyến lớn và hậu phương lớn, cổ vũ quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấu suốt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ và kiên định tư tưởng thắng lợi trên chiến trường quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán.

Trước thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và thái độ kiên quyết của ta trên bàn đàm phán, Mỹ đánh phá lại miền Bắc, tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào Hà Nội và Hải Phòng hòng ngăn chặn thắng lợi của ta ở miền Nam buộc ta chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ ở Hội nghị Pari. Nhưng cùng với thắng lợi trên chiến trường miền Nam, trận “Điện Biên Phủ trên không” đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu khỏi nước ta và chấp nhận quân chủ lực ta vẫn ở nguyên tại chỗ.

Từ sau khi Hiệp định Pari có hiệu lực, Đảng ta dự kiến hai khả năng: hoặc là Hiệp định được thực hiện, hòa bình được duy trì, phong trào cách mạng miền Nam có điều kiện phát triển trong tình hình mới hoặc là chiến tranh sẽ tiếp tục. Ta ra sức tranh thủ khả năng thứ nhất và chuẩn bị đối phó với khả năng thứ hai. Nhưng Mỹ, ngụy ngoan cố phá hoại Hiệp định. Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét, các chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, gây cho ta nhiều khó khăn, buộc ta phải chọn khả năng thứ hai.

Hội nghị Trung ương lần thứ 21 đánh giá tình hình miền Nam sau Hiệp định Pari đã vạch ra những khuyết điểm của ta trong việc đối phó với hành động phá hoại của địch. Đồng thời đã khẳng định lại nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục thực hiện chiến lược cách mạng dân chủ nhân dân. Bất kể trong tình huống nào con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường cách mạng bạo lực, do đó phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao nhằm tiến lên thực hành phản công để giành chiến thắng.

Nghị quyết lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương có giá trị lịch sử to lớn trong chỉ đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng giành thắng lợi trong giai đoạn kết thúc chiến tranh. Nghị quyết đã được chấp hành triệt để. Trong hai năm 1973, 1974, từ sau thắng lợi của miền Tây Nam Bộ đến chiến thắng giải phóng Thượng Đức, Phước Long, cục diện chiến trường miền Nam không ngừng thay đổi có lợi cho ta. Hội nghị của Bộ Chính trị tháng 10-1974 và đầu năm 1975 đã kịp thời đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa ta và địch trong tình hình mới, vạch ra sự xuất hiện của thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Quyết tâm chiến lược đã trở thành hiện thực với trận cuối cùng kết thúc chiến tranh: chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Cục diện kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là hiện thực hóa phương hướng chiến lược đúng đắn của Đảng, đồng thời đã minh chứng sự thống nhất tuyệt vời giữa thực tiễn hoạch định và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, quyết sách chiến lược tài tình của Trung ương Đảng (Bộ Chính trị) với tiên đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự thống nhất này không phải ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ chiều sâu sự thống nhất lập trường và phương pháp cách mạng, khoa học trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, biểu hiện tập trung ở sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững tư tưởng cách mạng không ngừng, tư tưởng cách mạng tiến công, tư tưởng “lấy dân làm gốc”, đường lối chiến tranh nhân dân trong suốt quá trình chống Mỹ, cứu nước, không nửa vời, thỏa hiệp với kẻ thù, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, không chịu ảnh hưởng bởi sức ép của thế lực nào. Đồng thời biết giành thắng lợi từng bước trong kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao kịp thời và dứt khoát sử dụng bạo lực cách mạng khi kẻ thù bội ước, chống phá ta quyết liệt, tàn bạo. Nhanh chóng phát hiện và khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, biểu hiện khuynh hướng tả hoặc hữu trong cán bộ, đảng viên, tạo và nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định ở những thời điểm quyết định, tiến đến giành thắng lợi hoàn toàn.

Phương pháp giành thắng lợi như thế là bài học lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo kháng chiến của Đảng ta, trong đó quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tính giai đoạn và sự chuyển tiếp của các giai đoạn cách mạng và kháng chiến: giai đoạn này có dính líu với giai đoạn khác, nó kế tiếp giai đoạn trước và nó gây những mầm mống cho giai đoạn sau... Có thể xét tình hình chung mà định ra từng giai đoạn lớn, nhưng không thể tách hẳn từng giai đoạn một cách dứt khoát như người ta cắt một cái bánh. Một giai đoạn dài hay ngắn phải tùy theo tình hình trong nước và thế giới, tùy theo sự biến đổi trong lực lượng địch và lực lượng ta”4. Quán triệt tư tưởng đó, Trung ương Đảng (Bộ Chính trị) đã bám sát thực tiễn, thông qua thực tế chiến đấu và những diễn biến cụ thể trong cuộc đọ sức trên chiến trường để quyết định và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, quyết sách chiến lược với tinh thần “Trên cơ sở phương hướng chiến lược đúng, hãy làm đi rồi thực tiễn sẽ cho phép ta hiểu rõ sự vật hơn nữa”5.

Sự thống nhất chiến lược của Đảng với tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có cơ sở từ sự đoàn kết thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một ý chí, dốc hết tinh thần và lực lượng của cả hai miền Nam, Bắc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự giác chấp hành mọi chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ. Trên cơ sở đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy miền Nam và mỗi cấp địa phương, mỗi chiến trường đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các kế hoạch, quyết sách chiến lược của Trung ương phù hợp nhất, có hiệu quả cao nhất với thực tế địa bàn, địa phương, chiến trường mình. Đây cũng là bài học có giá trị vĩnh cửu trong lãnh đạo cách mạng của Đảng ta không chỉ trong chiến tranh mà cả trong hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 1/2005, tr.21-24.

 

–––––––––––––––––

* Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị - Học viện Chính trị quân sự (nay là Học viện Chính trị).

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.426, 479.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t.31, tr.239.

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.165.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.37, tr.489.

299 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
176 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
244 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
243 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
270 nhac
177 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
240 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
225 nhac
242 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
243 nhac
222 nhac
232 nhac
245 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
247 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
159 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
247 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
305 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
263 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
202 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
206 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 7

Hôm nay : 13

Trong tháng : 131

Tổng truy cập : 67785