logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

22:07:57 2019-05-29

Tổ chức xây dựng lực lượng cách mạng là nội dung rất cơ bản và quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến thắng lợi của khởi nghĩa vũ trang nói riêng và của sự nghiệp cách mạng nói chung. Hồ Chí Minh sớm nhận thức điều đó, cho nên ngay sau khi từ nước ngoài trỏ về Tổ quốc (28-1-1941), Người đã khẩn trương và trực tiếp bắt tay vào việc chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng cho cách mạng.

Từ sự khẳng định cuộc cách mạng sắp nổ ra ở Việt Nam phải là một cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc do toàn dân tiến hành, Hồ Chí Minh yêu cầu tiến hành xây dựng lực lượng chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang phải coi trọng xây dựng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. Đây là hai lực lượng cơ bản, quyết định sự thành bại của khởi nghĩa vũ trang. Trong tác phẩm "Con đường giải phóng", Người chỉ rõ: "Về mặt chính trị, phải tổ chức ra những đội tổ chức, những đội tuyên truyền, đội tổ chức đó làm nhiệm vụ trong dân chúng. Phải dự bị lập nên Chính phủ cách mạng và những việc ấy Chính phủ phải làm ngay, về mặt quân sự phải tổ chức ra các đội tự vệ để làm quân chủ lực trong khi khởi nghĩa...".

Trong tổ chức xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, Hồ Chí Minh chỉ rõ, phải ra sức tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cho dân chúng để thức tỉnh họ, tổ chức, đoàn kết họ thành một khối thống nhất và phải hướng dẫn cho họ hành động. Các hình thức - tổ chức, tập hợp quần chúng phải phong phú, đa dạng, phù hợp vối trình độ, khả năng và điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

Việc tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh rất quan tâm coi trọng. Người cho rằng, xây dựng lực lượng vũ trang phải trên cơ sở xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng chính trị. Bởi lực lượng chính trị của quần chúng là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân; lực lượng chính trị càng vững mạnh, phong trào đấu tranh chính trị càng lên cao, thì lực lượng vũ trang càng có cơ sở, điều kiện củng cố và phát triển. Khi khí thế cách mạng của quần chúng lên cao, lực lượng chính trị của quần chúng phát triển mạnh, phải kịp thời lập ra các tổ, đội tự vệ, đội du kích với qui mô từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều để bảo vệ và hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động chính trị của quần chúng, khi có điều kiện thì phải nhanh chóng tổ chức ra đời quân chủ lực, chính qui... Trong xây dựng lực lượng vũ trang, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng yếu tố chính trị. Người cho rằng: "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại". Cho nên, mọi hoạt động quân sự nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chính trị do Đảng đề ra. Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ các cấp phải luôn luôn quán triệt tư tưởng tích cực, chủ động và sáng tạo trong tổ chức, xây dựng lực lượng, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng với nhiệm vụ củng cố chính quyền ở cơ sở, không ngừng mở rộng căn cứ địa cách mạng - khu giải phóng, chú trọng phát triển các tổ chức quần chúng sâu rộng và đều khắp, đặc biệt là nơi phong trào còn yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng sâu, vùng xa.

Nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh về tổ chức, xây dựng lực lượng tiến hành khởi nghĩa vũ trang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các đảng bộ địa phương, khắp trong cả nước từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, đâu đâu cũng hình thành nên một đội quân chính trị hùng hậu, to lớn của nhân dân với  một khí thế cách mạng sục sôi. Chính trên nền tảng ấy, đã ra đời "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân"- đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng, hai hình thức đấu tranh là nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

(Nguồn: Hỏi đáp Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, Tr.49)

239 nhac
198 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
129 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
188 nhac
219 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
190 nhac
123 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
218 nhac
132 nhac
194 nhac
222 nhac
189 nhac
199 nhac
147 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
184 nhac
197 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
206 nhac
176 nhac
191 nhac
201 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
192 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
121 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
188 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
194 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
225 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
204 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
124 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
156 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
160 nhac
205 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 3

Hôm nay : 59

Trong tháng : 59

Tổng truy cập : 55803