logo
banner
*Tìm kiếm - Tra cứu thông tin:

     Bác Hồ đã từng dạy: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện ra đời đúng vào mùa Xuân năm 1930, đến nay Đảng đã tròn 90 tuổi, đó cũng là 90 mùa xuân của khát vọng và chiến thắng.

     Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp lâu dài ở Việt Nam trong thời đại mới. Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo, bế tắc về đường lối cứu nước kéo dài kể từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Đánh giá về sự ra đời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” (1).
     Ngay sau khi ra đời, với cương lĩnh, đường lối đúng đắn, hệ thống tổ chức chặt chẽ, đội ngũ đảng viên kiên trung, mẫu mực, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu cả một dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Những chiến thắng vĩ đại trên không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ tuyệt vời của Đảng, của dân tộc Việt Nam mà còn đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của lương tri thời đại, là ngọn cờ tiên phong của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
(Ảnh minh họa)
     Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước những khó khăn chồng chất khó khăn, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trong đống tro tàn đổ nát của chiến tranh cùng với sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, một lần nữa bản lĩnh, trí tuệ của một Đảng cách mạng, chân chính lại được khẳng định, phát huy và tỏa sáng để đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
     90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đó chính là bằng chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất để khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam chính là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
     Hiện nay, trước yêu cầu của tình hình mới, Đảng đang tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, quyết tâm lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
     Trường Đại học Chính trị là một “trường Đảng, trường Đoàn” trong Quân đội, trải qua 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đùm bọc, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”, trở thành một “điểm sáng” trong hệ thống các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội. Trong khí thế của mùa xuân mới, vận hội mới của đất nước, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường đang tràn đầy niềm tự hào, phấn khởi, tự tin, ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” cùng với quân dân cả nước lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam 90 tuổi - 90 mùa xuân khát vọng và chiến thắng.
     TÀI LIỆU THAM KHẢO:
     (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr. 406.
 
Tác giả bài viết: Thượng tá Bùi Đình Tiệp, CCQP Nguyễn Phương Thảo/ Phòng KHQS
Nguồn: Daihocchinhtri.edu.vn
301 nhac
258 nhac
Bên Lăng Bác Hồ
Vũ Minh Vương
177 nhac
Bác vẫn bên ta
NSND Lê Dung
246 nhac
261 nhac
Biết ơn cụ Hồ
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
245 nhac
166 nhac
Cô gái Pako
NSND Thu Hiền
271 nhac
178 nhac
249 nhac
271 nhac
233 nhac
242 nhac
193 nhac
Người Về Thăm Quê
Đức Thuyết
226 nhac
244 nhac
Thăm Bến Nhà Rồng
NSUT Thanh Thanh Hiền
244 nhac
223 nhac
233 nhac
246 nhac
Từ Làng Sen
Phạm Phương Thảo
249 nhac
Vầng Trăng Ba Đình
NSND Thanh Hoa
160 nhac
Viếng Lăng Bác
Hương Mơ
256 nhac
Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ
Hợp xướng Nhà Hát GHVN
287 nhac
Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương
Đoàn ca múa QK Việt Bắc
308 nhac
Suối Lê Nin
Thúy Hà
264 nhac
Miền Nam Đón Mừng Thơ Bác
Tốp ca nữ Đài TNVN
170 nhac
Về Chùa Trầm Nhớ Bác
Hồng Liên-Phương Quý.
203 nhac
Mang Hình Bác Chúng Ta Đi
Tốp ca nam nữ Đài TNVN
207 nhac
253 nhac

 

SÁCH  ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH

Hotline: 0376351594

Email: Lehaonlu@gmail.com

Đang online : 4

Hôm nay : 53

Trong tháng : 323

Tổng truy cập : 67977